Výběr bytů – 3. patro

Možnost spojení bytů:

Podlahová plocha bytu dle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – půdorysná plocha všech místností bytu vymezená vnitřním lícem svislých konstrukcí