* Uvedená akční cena je platná při podpisu rezervační smlouvy nejpozději v datu 15.01.2019
Podlahová plocha bytu dle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – půdorysná plocha všech místností bytu vymezená vnitřním lícem svislých konstrukcí